Om Unga leder Unga

Unga leder unga är en ledarskapsutbildning av unga för unga där vi genom kreativitet, diskussion och visuell kommunikation gestaltar, skapar, ifrågasätter, utforskar och upptäcker vad det innebär att leda sig själv och andra.

Projektet ingår i en demokratisatsning och är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och drivs av Boo Folkets Hus och kulturskolan Nacka Dans & Teater i Stockholm. Vi håller utbildningar i hela Sverige.


Vision Unga leder unga

Vi vill främja och utveckla ett ledarskap som bygger på en demokratisk värdegrund. För oss innebär det en ledarskapsutbildning där en ledare är medveten om sina värderingar och agerar i enlighet med dem. Vi tror på allas lika värde och vill stärka ungas möjlighet att vara delaktiga i att forma det samhälle vi alla lever i.

Vår vision är att skapa en plattform för unga där de kan utveckla ett positivt ledarskap. Vi vill motverka antidemokratiskt agerande som diskriminering av kön, klass, etnicitet, sexuell läggning, trosuppfattning samt funktionsnedsättning. Denna vision, tillsammans med en drivkraft att arbeta med ett lärandesätt som inte utesluter någon, är grundidén till Unga leder unga. Vi menar att ett lärande som istället inkluderar breddar möjligheterna till både intryck, uttryck och avtryck. Vi använder oss av mångspråkighet i form av talspråk, kroppsspråk, bildspråk, tonspråk med flera, där fler av våra sinnen engageras samtidigt i lärandet. Därför tar vi det som ligger oss närmast hjärtat – konsten och de estetiska uttrycken – för att med hjälp av kroppen och våra sinnen utveckla ett breddat och upplevelsebaserat lärande där vi dansar, dramar, fotar, filmar och skapar!

Utbildningen

Ledarutbildningen bygger på:
– Demokratiska värderingar
– Coachande ledarskap
– Estetiska lärprocesser

Vår ledarskapsutbildning är utvecklad i tre steg som alla bygger på varandra. De är en självgenererande modell som bidrar med långsiktighet i arbetet med ungas ledarskap. Att dela erfarenheter och tankar med varandra mellan de olika stegen ger oss en social mötesplats, en plats för att skapa deltagande och inflytande.

Utbildningen syftar till att:
* stärka ungas demokratiska värderingar
* stärka ungas initiativförmåga
* stärka ungas självkänsla och få dem att växa av egen kraft
* uppmuntra självständigt agerande och att stå upp för sina värderingar
* skapa positiva förebilder bland unga för unga
* stärka ungas förmåga att representera sig själva
* stärka informella ledares positiva ledarskap

Samverkan

Unga leder unga drivs av Boo Folkets Hus och kulturskolan Nacka Dans & Teater i samarbete med Folkets Hus & Parkers riksorganisation samt Bomhus Folkets Hus i Gävle och Motettens Folkets Hus i Malmö.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s